You are currently viewing Winnica czerwiec 2020

Winnica czerwiec 2020

  • Post author:
  • Post category:Winnica

Winnica codziennie się zmienia, każdym dniem jej przybywa. Natura dała deszcz, a teraz czekamy na jej kolejny dar – słońce. Teraz kolej na człowieka – wkład pracy, serce winogrodnika i cierpliwość w oczekiwaniu na efekty współpracy człowieka z naturą. Prognozy nie wiadome, ale nadzieja ogromna – winobranie będzie pierwszym krokiem aby z tej koegzystencji powstał oczekiwany efekt końcowy w postaci, co najmniej czterech rodzajów napoju bogów. Na to oczekujemy, co czas przyniesie, a zapraszamy na to, co przyniósł w minionym roku.